Temperatura
25.7°C -0.1° 
Temperatura Info
Calent, una mica de ventilació o refrigeració durant els mesos més càlids.
     Humitat Relativa
25% -1% 
Humitat Relativa Info
Si es queda sec o molt sec, tingueu cura de la pols i la fredor a llarg termini, la humitat seca pot causar irritació de la pell seca.
       Sensació real
25°C -0.7° 
Sensació real Info
Calent, una mica de ventilació o refrigeració durant els mesos més càlids.
v2.3.1 GA (CC BY-NC 3.0) Non-Commercial-Version