Temperatura
25.4°C -0.1° 
Temperatura Info
Calent, una mica de ventilació o refrigeració durant els mesos més càlids.
     Humitat Relativa
27%   
Humitat Relativa Info
Si es queda sec o molt sec, tingueu cura de la pols i la fredor a llarg termini, la humitat seca pot causar irritació de la pell seca.
       Sensació real
24.7°C -0.7° 
Sensació real Info
Còmode, sense preocupacions, gaudeix de les condicions confortables.
v2.3.1 GA (CC BY-NC 3.0) Non-Commercial-Version